Vítejte na našem webu – ČSOP Carpathia

ČSOP Carpathia je sdružení dobrovolníků, kteří aktivně přispívají k ochraně přírody.  Jsme nezisková organizace, a patříme mezi základní organizace Českého svazu ochránců přírody, se kterým sdílíme  společné stanovy. Jednáme ale svým jménem a máme právní subjektivitu. Mezi naše hlavní činnosti patří především osvěta široké veřejnosti. Jsme si vědomi, že právě správná informovanost a přesné informace můžou přispět, aby se lidé sami více zajímali o přírodu kolem sebe a pomohli ji v regeneraci.
Proto připravujeme a budeme pořádat různé akce jak pro širokou veřejnost, tak i přednášky a besedy pro žáky základních a středních škol. Mnoho informace pochází z naší terénní činnosti, ať již z monitoringu ohrožené fauny a flóry našeho okolí nebo spolupráce s jinými organizacemi ochrany přírody. Samozřejmě přírodu je nutné chránit, ale také ji správným způsobem ukázat dalším lidem, proto se zabýváme šetrnou turistikou a interpretací přírodního a kulturního dědictví  Beskyd. Součástí naších služeb jsou i návštěvy různých míst s průvodcem. Cílem ČSOP Carpathia je ochrana a péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd a okolí. Naše hlavní působiště jsou  Slezské Beskydy, kterým se někdy také říká Těšínské Beskydy a Moravskoslezské Beskydy.