O nás

ČSOP Carpathia je sdružení dobrovolníků, kteří aktivně přispívají k ochraně přírody.  Jsme nezisková organizace, a patříme mezi základní organizace Českého svazu ochránců přírody, se kterým sdílíme  společné stanovy. Jednáme ale svým jménem a máme právní subjektivitu. Mezi naše hlavní činnosti patří především osvěta široké veřejnosti. Jsme si vědomi, že právě správná informovanost a přesné informace můžou přispět, aby se lidé sami více zajímali o přírodu kolem sebe a pomohli ji v regeneraci. 

Proto připravujeme a budeme pořádat různé akce jak pro širokou veřejnost, tak i přednášky a besedy pro žáky základních a středních škol.
Mnoho informace pochází z naší terénní činnosti, ať již z monitoringu ohrožené fauny a flóry našeho okolí nebo spolupráce s jinými organizacemi ochrany přírody.
Samozřejmě přírodu je nutné chránit, ale také ji správným způsobem ukázat dalším lidem, proto se zabýváme šetrnou turistikou a interpretací přírodního a kulturního dědictví  Beskyd. Součástí naších služeb jsou i návštěvy různých míst s průvodcem.

Cílem ČSOP Carpathia je ochrana a péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd a okolí.

Naše hlavní působiště jsou  Slezské Beskydy, kterým se někdy také říká Těšínské Beskydy a Moravskoslezské Beskydy.

Naše činnost
–  Monitoring plazů a obojživelníků
– Monitoring velkých šelem
– Přednášková a osvětová činnost
– Práce s mládeží i širokou veřejností
– Nabídka programů zaměřených na ekologii pro školní výlety a školy
v přírodě
– Šetrná turistika 
– Péče o významné přírodní lokality

Chceme úzce spolupracovat s místními občany a místními samosprávami na různých programech a akcích. Cílem je zapojit co nejvíce lidí, aby sami pečovali o krajinu a hlídali si životní prostředí kolem sebe.Hrstka lidí dokáže udělat něco pro přírodu, ale daleko více jsou potřebné správné informace pro celou veřejnost. Ukázat lidem, co oni můžou sami udělat. I moře je z kapek vody.